Introducing: Pink Portrait

On the road to diversifying the IT industry, we tend to focus a lot on the work we still have to do. How do we get more women to code? Why is the interest for higher education in data science decreasing in Sweden amongst female students? How can companies attract female applicants? We have a long way to go, but with Pink Portrait, we want to put a face on the women and non-binary in the industry.

Introducing: Pink Portrait

På resan mot en mer jämställd IT-bransch har vi en tendens att fokusera på allt vi har kvar att göra. Hur får vi fler kvinnor att programmera? Varför sjunker intresset för datavetenskap i Sverige bland kvinnliga studenter? Hur kan företag få fler kvinnliga jobbsökare? Vi har en lång väg kvar - men med Pink Portrait vill vi sätta ansikte på kvinnor och icke-binära i branschen.