Creandum skänker julgåva till Pink Programming

De senaste åren har venture capitalbolaget Creandum lagt mycket fokus på att jämnfördelad både sitt egna team, likväl som att inspirera sina fonders portföljbolag att få till en jämnare balans mellan kvinnliga och manliga kollegor, ledare och styrelsemedlemmar. Som ett led i detta arbete, valde de förra året att skänka den summan som annars hade gått till julgåvor till deras företag, till att istället stötta Pink Programmings verksamhet.