Ellen Hedberg, Head of Communication på Pink Programming

Säg hej till Ellen – Pink Programmings nya Head of Communication!

För lite mer än ett år sedan tog Pink Programming in vår första anställda Alice Larsson som  Managing Director. Nu är det dags för nästa steg! Ellen Hedberg är vår andra anställda och axlar rollen som Head of Communication. Förutom att leda kommunikationsarbetet kommer hon också att ansvara för att vidareutveckla våra kodträffar Pink Programming Sunday.

Creandum skänker julgåva till Pink Programming

De senaste åren har venture capitalbolaget Creandum lagt mycket fokus på att jämnfördelad både sitt egna team, likväl som att inspirera sina fonders portföljbolag att få till en jämnare balans mellan kvinnliga och manliga kollegor, ledare och styrelsemedlemmar. Som ett led i detta arbete, valde de förra året att skänka den summan som annars hade gått till julgåvor till deras företag, till att istället stötta Pink Programmings verksamhet.