Så blev Pink Programming störst i Sverige – 8till5

“På kort tid har Pink Programming vuxit till att bli Sveriges största ideella nätverk för kvinnliga utvecklare. Organisationens utbredning speglar suget efter förändring av både personalpolitik och synen på teknik bland utvecklingsavdelningar, och nätverket hade snabbt kunnat växa vidare i ännu fler städer.

Enligt Alice Larsson vill man dock skynda långsamt och låta nätverket mogna i den struktur man hittills har byggt upp.

– Vår organisation är sprungen ur en frustration kring avsaknaden av kvinnliga kolleger när man jobbar som utvecklare. Men vi präglas lika mycket av glädje, framåtanda och pep. Det är så många kvinnor som har börjat med programmering via oss, och sedan gått vidare till utbildningar som gett dem jobb i branschen, säger Alice Larsson.”

Läs hela artikeln om Pink Programming i 8till5 här »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *